top of page

רישוי קבלנים

המשרד עוסק זה שנים רבות בתחומי רישום קבלנים, העלאות סיווג לקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים, ייצוג קבלנים בפני הוועדה המייעצת לרשם הקבלנים וכן ייצוג בפני ועדת הערר שבביהמ"ש המחוזי ובפני ביהמ"ש לעניינים מנהליים, במסגרת ערעורים על החלטות רשם הקבלנים.

 

המשרד מעניק את מגוון השירותים המשפטיים בתחומים הנ"ל לקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים ולקבלנים שטרם נרשמו בפנקס.

 

המשרד מלווה את לקוחותיו ומייצג אותם אל מול רשם הקבלנים החל מרגע הפנייה למשרד  ועד לקבלת האישורים לבקשות השונות.

 

גם בענייני מעמד "קבלן מוכר" במנהלת קבלן מוכר מעניק משרד עו"ד משעני טיפול וייצוג משפטיים.

חשוב לציין כי מעמד קבלן מוכר הוא שמאפשר לקבלנים להשתתף במכרזים מטעם משרדי הממשלה השונים.

 

כמו כן, עוסק המשרד ברישום ובייעוץ לחברות משכנות, לרבות בעניין הקצאת קרקעות, השתתפות במכרזים, הסכמים עם דיירים ורישום הזכויות אצל רשם המקרקעין ובמנהל מקרקעי ישראל.

 

המשרד מטפל גם בבקשות לקבלת מעמד של ספק במשרד הביטחון.

ייעוץ משפטי וליווי בעניין רשם הקבלנים, משרד הבינוי והשיכון ומנהלת קבלן מוכר

03-5377676

המשרד מייצג חברות בניה, תשתיות ואלקטרו-מכניקה מהגדולות בישראל.

bottom of page